Beställning - skrivarkurs/författarkurs

Ja! Jag vill bli elev hos Nordisk Författarutveckling. Jag är bekant med villkoren för kursen och beställer härmed kursmaterialet. Jag väljer följande betalningsalternativ: